Mesterutdanning fra Blimester.com

Til høsten starter Blimester.com opp med mesterutdanning innen byggfagene. Det er ingen søknadsfrister, men fortløpende opptak. Første oppstart 10. september!

Åtte bransjeforeninger, inkludert Byggmesterforbundet, står bak etableringen av det nye tilbudet. Målet er å øke antall mestere, og tilby en utdanning som ligger tettere opp til den praktiske hverdagen til studentene.

alt

Mye av undervisningen er nettbasert og det blir lite tradisjonell klasseromsundervisning,
sier Jørgen Ofstad, daglig leder i Blimester.com. Foto: Per Bjørn Lotherington.


Nærhet til fagene

Det er første gang bransjen tar ansvaret for å lage et slikt utdanningstilbud. Flere av bransjeforeningene har lang erfaring med å drive kursvirksomhet, i tillegg til juridisk rådgivning til medlemsbedrifter. Det gjør at Blimester.com blir tilført førstehåndskunnskap om relevante problemstillinger og løsninger direkte fra markedsaktørene. - Disse erfaringene tar vi inn i studietilbudet vårt, og jeg tror at den relevansen og nærheten
til fagene som vi representerer vil være av særlig interesse, både for studentene og for bedriftene, sier Jørgen Ofstad, daglig leder i Blimester.com.


Undervisning og studieløp

Det legges opp til et prosjektbasert studietilbud som vi tror vil passe arbeidshverdagen til studentene godt, forteller Ofstad. Vi vil ta utgangspunkt i en praksisnær og relevant undervisning hvor studentene vil jobbe i og med konkrete byggeprosjekter, slik de er vant med fra sin egen hverdag. De vil møte reelle problemstillinger og utfordringer hvor de må bruke sine eksisterende erfaringer og faglige kompetanser for finne løsninger. Selve utdanningen blir en kombinasjon av nett og samlinger. Studentene vil selv kunne velge progresjon og framdrift i studiet og det legges opp til en individualisert undervisning basert på hva man tar med seg inn i studiet.

Mer informasjon og påmelding til den nye mesterutdanningen: www.blimester.com

Blimester.com

Publisert: 06.07.16