Medlemstilbud på KS/HMS-systemet KS Online

Byggmesterforbundets ressurser innen rådgivning på KS/HMS-system brukes nå på medlemsservice og support i vårt eget nye system KS Online . Vi tilbyr nå medlemmer abonnement gratis ut året!

KS Online logo
Abonnement gratis ut året for medlemmer

Du betaler kun tilknytningsavgiften (engangsavgift) på kr. 2.600,-.

Ordinært årsabonnement (kr. 5.880,-) vil tre i kraft først fra 1.1.2017.

Slik går du frem

Gå til www.ksonline.no for å bestille. Trykk på "prøv gratis" og registrer deg. Du vil kunne prøve KS Online uten forpliktelser i 14 dager.

Etter dette får du en bekreftelsesmail hvor du bekrefter at du ønsker abonnement. Dette utløser en faktura på tilknytningsavgiften som betales i år.

Abonnementet begynner først å løpe fra 2017.

Hvorfor anbefaler vi KS Online

  • Praktisk verktøy som kan brukes ute på byggeplassen. Tegninger, sjekklister, beskrivelser, monteringsveiledninger og annet, er tilgjengelig via smarttelefon eller nettbrett.
  • Enklere ved tilsyn! Vårt fokus har helt fra starten vært å oppfylle dokumentasjonskrav ved tilsyn, på enklest mulig måte. Dette har vi lykkes med!
  • Utviklet for våre medlemmers behov. Byggmesterforbundet har sammen med dataselskapet Profsys laget programmet og alt innhold.
  • Byggmesterforbundets fagkonsulenter gir support direkte til brukerne.
  • Vi tilbyr gratis kurs i våre lokaler på Majorstuen i Oslo. Første kurs er 10. november. Påmelding til kurs

Mer informasjon om KS Online på www.ksonline.no

Se film med KS Online i bruk ute på byggeplass

alt

Publisert: 22.09.16